Εισαγωγή επιπρόσθετων μετοχών της εταιρείας First Advisory and Holdings Α.Σ.Σ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Νόμου του ΧΑΚ 400.000 συνήθεις μετοχές της εταιρείας «First Advisory and Holdings Α.Σ.Σ.Ε.», οι οποίες εκδόθηκαν ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην τιμή των €5,00 η καθεμία και παραχωρήθηκαν με την μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 600.000 μετοχές. Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018.

Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου 2018