Σε αύξηση κεφαλαίου προχωρά η Kerverus Holding IT

Κυπριακή εταιρεία τεχνολογίας αντλεί κεφάλαια

Η εταιρεία έχει λανσάρει πρόσφατα το προϊόν miipharos.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με ιδιωτική τοποθέτηση, μέχρι του ποσού των 2,42 εκ. ευρώ και μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής προχωρά η Kerverus Holding IT, εταιρεία τεχνολογίας εισηγμένη στη ΝΕΑ αγορά του ΧΑΚ. Η εταιρεία έχει λανσάρει πρόσφατα το προϊόν miipharos, στο οποίο και επενδύει για τη μελλοντική  της ανάπτυξη, στρέφοντας το βλέμμα της σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Η Kerverus Holding είναι η πρώτη ελληνική και κυπριακή εταιρεία ανάμεσα σε περίπου 450 παγκοσμίως, η οποία πιστοποιήθηκε από την Apple με το MFI (MadeforI-Phone), για το νέο της προϊόν miipharos. Το miipharos είναι ένα καινοτόμο προϊόν, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία ibeacοn της Apple και εντάσσεται στο νέο κλάδο του push marketing.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία της ΑΜΚ διαθέτωντας το ποσό της αύξησης αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους και εφόσον μείνει αδιάθετο ποσό θα προωθηθεί σε στρατηγικούς επενδυτές με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης, με βάση τα στρατηγικά συμφέροντα του Ομίλου.

Παράλληλα με την αύξηση εγκρίθηκε και το ανανεωμένο επιχειρησιακό πλάνου της εταιρίας, το οποίο προβλέπει:

-Έμφαση στην ανάπτυξη του καινοτομικού προιόντος miipharos και στην ίδρυση θυγατρικών προώθησής του σε Η.Π.Α. και Ε.Ε. .

-Διερεύνηση επένδυσης σε εταιρεία του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

-Διερεύνηση επένδυσης σε εταιρεία Α.Π.Ε. (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).

-Διερεύνηση επένδυσης σε εταιρεία inshore shipping.

-Διαρκής διερεύνηση επενδύσεων σε εταιρείες πληροφορικής με αντικείμενο τεχνολογίες συνδεόμενες με υπηρεσίες CLOUD COMPUTING.

-Επιλογή της πόλης της Θεσσαλονίκης ως κέντρου εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών των θυγατρικών της (υφισταμένης και μελλοντικών εταιρειών) για την Ν.Α. Ευρώπη.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της Α.Μ.Κ., ορίζεται η Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014.

Η χρήση του 2013

Το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία σε ενοποιημένο επίπεδο, για το έτος 2013 ανήλθε στο ποσό των 61.407 ευρώ.

Σε εταιρικό επίπεδο, το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στο ποσό των 80.361 ευρώ, γεγονός το οποίο προέκυψε από την εισροή μερισμάτων από τη θυγατρική Kerverus IT (CΥ) Ltd., ποσού 110.000 ευρώ.

Τέλος η Γενική Συνέλευση εξέτασε και ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 1% της ονομαστικής της αξίας .

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/169733/?ctype=ar