Η Επίλεκτος πάει στην Κύπρο με «προίκα» τα φωτοβολταϊκά

Πρεμιέρα την Πέμπτη στο ΧΑΚ για τη θυγατρική που επενδύει στην ενέργεια

Του Βασίλη Κώτση

Αύριο Πέμπτη θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Επίλεκτος Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο της Κύπρου και ειδικότερα στην αγορά νεοαναπτυσσόμενων εταιρειών του ΧΑΚ.

Η εταιρεία είναι θυγατρική της κλωστοϋφαντουργίας Επίλεκτος, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Θα εισαχθούν 10.906.250 κοινές μετοχές της εταιρείας με τιμή εκκίνησης τα 3,88 ευρώ, ώστε η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να διαμορφώνεται στα 42,3 εκατ. ευρώ.

Η Επίλεκτος Ενεργειακή δεν προχώρησε σε δημόσια εγγραφή αλλά η μητρική Επίλεκτος για την τήρηση της αναγκαίας διασποράς μετοχών παραχώρησε 2.500 μετοχές (ιδιωτική τοποθέτηση) και ελέγχει το 99,98% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επίλεκτος Ενεργειακή μέσω της θυγατρικής της Selected Volt έχει θέσει σε λειτουργία τον μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σταθμό της Ελλάδας, ισχύος 9,99 MW από τον Μάρτιο του 2011. Η εταιρεία, βάσει συμφωνίας με τη ΛΑΓΗΕ, έχει εξασφαλισμένο εισόδημα 5,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η Επίλεκτος Ενεργειακή συμμετέχει κατά 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Επίλεκτος Βιοαέριο που με τη σειρά της είναι κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, ισχύος 5,25 MW. Το έργο θα λειτουργήσει το 2013. Tέλος, η εταιρεία είναι και η ίδια κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας ισχύος 2,5 ΜW. Ο κύκλος εργασιών της Selected Volt ανήλθε στα 2,27 εκατ. ευρώ για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 και στα 3,07 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο 1/7/2011 – 31/12/2011 με ebitda 1,96 εκατ. ευρώ και 2,88 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.