Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 : EXPORT SUMMIT “Roadmap to Growth”, ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ WORKSHOPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ “Διεθνής χρηματοδότηση”

Συντονισμός : κ. Βασίλης Μάργαρης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Capital Markets Experts SA

Τραπεζική χρηματοδότηση, κ. Αθανάσιος Ταντανόζης (Eurobank EFG)

Δημιουργία ειδικού ETF για μη εισηγμένες εξαγωγικές επιχειρήσεις, Δρ. Παναγιώτης Αλεξάκης

Διεθνής αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή κ. Κωνσταντίνος Μπακάλμπασης (EmergingMarketsLtd- Cyprus)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/Programme_UPDATED_NEW_26_4_2012.pdf