ΛΟΓΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΑΚ

 • Ταχύτητα στις διαδικασίες εισαγωγής
 • Εξοικείωση στην επένδυση σε εταιρίες από το εξωτερικό
 • Επαγγελματική νοοτροπία
 • Χρηματιστηριακή αγορά της Ε.Ε.
 • Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων (World Federataion of Exchages)
 • Διασυνδεδεμένη στην πλατφόρμα συναλλαγών ΟΑΣΗΣ του Χ.Α., αλλά και μέσω του δικτύου Χ-ΝΕΤ της Ε.Χ.Α.Ε.
 • Χρηματιστήριο εποπτευόμενο από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέλος της IOSCO
 • Δυνατότητα τήρησης των μετοχών στις επενδυτικές μερίδες του ελληνικού αποθετηρίου για τους Έλληνες μετόχους
 • Χαμηλότερο κόστος από οποιαδήποτε εισαγωγή σε άλλη αντίστοιχη χρηματιστηριακή αγορά της Ε.Ε.
 • Ισχυρό penetration σε επενδυτές από την Ανατολική Ευρώπη, Αραβικό κόσμο, Κίνα και Ισραήλ
 • Εισήγηση τιμής εισαγωγής από το Νominated Αdvisor
 • Greek speaking market…