Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 26ης Μαρτίου 2020 (pic)

Σταθερός στις 1.161,19 μονάδες έμεινε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 26ης Μαρτίου 2020.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (234.645 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (1.550 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (400 μετοχές) και την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (50.000 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμεινε η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (100 μετοχές).