Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 24ης Μαρτίου 2020 (pic)

Σταθερός στις 1.161,19 μονάδες έμεινε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 24ης Μαρτίου 2020.

Συναλλαγές 844 μετοχών, αξίας 12.871,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 15,250 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (234.645 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (1.550 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (400 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (30.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (646 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (600 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (990 μετοχές).