Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑ της 11ης Ιανουαρίου 2019 (pic)

Στις 901,60 μονάδες έκλεισε ο Δείκτης Τιμών της ΝΕΑ της ΧΑΚ, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (25.000 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (16.086 μετοχές), την KERVERUS HOLDING (4.988 μετοχές) και την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (21.378 μετοχές).